Så räknar du ut ditt BMI

BMI står för Body Mass Index och är en enkel matematisk formel som används för att uppskatta en persons kroppsfett baserat på deras vikt och längd.

Formeln för att beräkna BMI är:

BMI = vikt (kg) / (längd (m))^2

Det finns flera verktyg för att räkna ut BMI, så du själv slipper trixa med det. Fördelen med de här verktygen är att du även kan få en indikator på hur mycket du behöver gå upp eller ner i vikt för att nå normalintervallet.

BMI används ofta som en indikator för att bedöma om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller lider av fetma.

Det är dock viktigt att notera att BMI inte mäter kroppsfett direkt, och det kan vara en begränsad indikator för en persons hälsa. Faktorer som muskelmassa, benskörhet och individuella hälsotillstånd bör också beaktas när man bedömer hälsostatus.

Ett normalt BMI ligger inom intervallet 18,5 till 24,9. Här är de vanliga kategorierna för BMI:

  • Undervikt: BMI under 18,5
  • Normalvikt: BMI mellan 18,5 och 24,9
  • Övervikt: BMI mellan 25 och 29,9
  • Fetma klass 1 (måttlig fetma): BMI mellan 30 och 34,9
  • Fetma klass 2 (allvarlig fetma): BMI mellan 35 och 39,9
  • Fetma klass 3 (mycket allvarlig eller extrem fetma): BMI över 40

I september 2021 låg genomsnittligt BMI i Sverige på omkring 25. Det indikerar en övervikt hos den genomsnittliga personen. Det är viktigt att notera att dessa siffror kan variera över tid och mellan olika åldersgrupper och kön.