“Våld i nära relationer” av Kerstin Györi och Kempe

Play

TV-Eskilstuna fick besök angående “våld i nära relationer” av Kerstin Györi ordförande i styrelsen för kvinnojouren MOA i Eskilstuna och även verksamhetsansvarig.

Kerstin säger att våld i nära relationer kan ta sig olika uttryck, det kan t ex vara slag, men det kan även vara ekonomiskt våld där man ej får ha hand om sin egen ekonomi.

MOA tar emot kvinnor och deras barn till ett boende som de har och där får de den hjälp de behöver för att slussas ut i samhället igen. Det kan vara juridisk hjälp eller att få hjälp med att hitta bostad mm.

Samhället kan förmedla information om problemet och även försöka få männen att söka hjälp med sina aggressionsproblem.

Till MOA kan man komma självmant, via socialtjänsten, via polisen eller via landstinget. MOA samverkar med dessa myndigheter. Kvinnojouren MOA är en ideell organisation och Kvinnobo är kommunalt och sedan finns även en mansjour.

Statistiskt sätt ser ut som följande i Eskilstuna : Kvinnojouren har tagit emot 29 kvinnor från Eskilstuna, 2 har varit hedersrelaterade, 9 kvinnor från annan kommun, totalt 38 kvinnor.

27 barn från Eskilstuna, 12 från annan kommun, 21skolbarn, 18 förskolebarn, totalt 39 barn.

Kerstin säger att brotten tar allt för lång tid att utreda då de ej har första prioritet På MOA har man en barnansvarig som tar hand om barnen på bästa sätt, men på mammans villkor.

Man kan vara stödjande medlem i MOA och då betalar man in 200 kr på deras bankgiro. Nå dem kan man på deras hemsida Kvinnojouren Mmoa.

Med är också Joakim Kempe, 20 år gammal ifrån Köping som levt i en nära relation med våldsinslag under ett års tid och han berättar att han efter  en kort tids förlovning så gifte han sig med den här mannen som han träffat. Strax efter giftermålet så sa hans dåvarande, numera ex, man åt honom att han ej fick ha någon kontakt med sina vänner och sin familj, om han skulle ha det så skulle mannen ha ihjäl dem, hotade han med.

Detta skapade givetvis stor rädsla hos Joakim och när han sedan försökte fly och kontakta polisen så blev han inlåst och fråntagen telefon och dator. Detta eskalerade och det blev såväl psykisk, fysisk som ekonomisk misshandel.

Det pågick under ett års tid och de levde då hans exmans liv, för själv så hade han inget värt namnet. Till slut lyckades Joakim fly och polisanmäla våldsverkaren och fick på så vis till sist slut på eländet. Efteråt har han fått hjälp med skyddad identitet och stöd från socialtjänsten. Joakim lever nu så normalt som möjligt men kan fotfarande känna styng av rädsla. Han uppmanar folk som påbörjar relationer att vara lyhörda på signaler såsom svartsjuka och kontrollbehov och vänta ett tag med att flytta ihop.

Skribent: Lars Jonsson
Foto: Bo Karp
Reporter: Anna-Maria Lindqvist Arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *