Tryggve Lundh, Utvecklingsdirektör gästar Tv och radio Eskilstuna

Tryggve Lundh, Utvecklingsdirektör gästar Tv och radio Eskilstuna

Play

Tryggve Lundh, Utvecklingsdirektör sedan 2007, för Eskilstuna kommun var gäst hos Tv-Eskilstuna.

Det är både saker som är förväntade, men det dyker hela tiden upp nya saker och det gör det både spännande och givande att arbeta som Utvecklingsdirektör. Man kvalitetssäkrar kommunal verksamhet samtidigt som det kommer överraskningar så det är förvaltning och utveckling samtidigt.

Tryggve har arbetat inom kommunal verksamhet i 36 år och har både stor erfarenhet och bredd, så han blev i princip handplockad till stadshuset efter att varit Förvaltningschef i många år.

Han jobbar med utvecklingsfrågor för hela koncernen, både förvaltningar och bolag samt är stöd till Kommundirektören och till politiken, i första hand kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där olika frågor infattas under ordet utveckling. Det kan vara hur man arbetar med att förbättra skola, vård och omsorg, hur man arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor, jämställdhets, mångfalds- och folkhälsofrågor osv. Det är ett brett arbetsområde som han har.

När det gäller säkerhetsfrågor så är han dels ansvarig för kommunens krisarbete och säkerhetsarbete tillsammans med ett flertal tjänstemän och politiker i nämnder samt bolag. Det som är mest aktuellt just nu är hur Eskilstuna kommun förhåller sig till olika typer av brottslig verksamhet. Där samarbetar man nära med polis och andra som är involverade i det arbetet, t ex försäkringskassan, skattemyndigheter, åklagarämbete, kronofogde osv. Man har utarbetat en gemensam strategi hur man skall försöka hålla staden borta från grov organiserad brottslighet. Man har också olika typer av projekt för att se till att inte ungdomar hamnar i kriminalitet. Det och lite till säger Utvecklingsdirektör i Eskilstuna, Tryggve Lundh när han gästar Tv-Eskilstuna.

Skribent: Lars Jonsson
Foto: Bo Karp
Reporter: Anna Maria Lindqvist Arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *