Sveriges bästa Studentstäder

Sveriges bästa Studentstäder

Play

Eskilstuna och Västerås får utmärkelsen Sveriges bästa Studentstäder.

Om utmärkelsen ”Årets studentstad”

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut priset SFS Studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett fördömligt sätt värnar om studenters situation och behov. SFS vill med priset uppmärksamma en stad som arbetar aktivt med, och ser vikten av, att vara studentvänlig för staden och studenternas skull. Bakom nomineringen av staden måste gemensamt minst en kommun, en högskola och en studentkår stå.

Den formella prisutdelningen sker den 4 maj på SFS årsmöte i Lund.

Västerås och Eskilstuna belönas med utmärkelsen SFS Studentstad 2012/2013 med följande motivering:

”Västerås och Eskilstuna är två städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten. Städerna och högskolan är måna om studenterna och ser vikten av ett starkt studentinflytande i en tät dialog med Studentkåren. De båda städerna har aktivt arbetat med att skapa ett brett utbud av aktiviteter anpassat till studenters olika behov och förutsättningar. Detta genom att både ge möjlighet till stora arrangemang för studenter på väg ut i arbetslivet och till mindre forum för att finna ro under studietiden.

SFS Studentstad 2012/2013 har på ett föredömligt sätt arbetat med, och satsat på, inkludering inom en mängd områden. I Västerås och Eskilstuna ska alla studenter, oavsett bakgrund, känna sig välkomna – såväl i städerna som vid högskolan och i kontakten med Studentkåren.

Västerås och Eskilstuna är städer där studenterna får stå i centrum.”

Reporter i inslaget var Johan Ahl.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *