Raimo Pärssinen, ordförande i svensk-finska föreningen i riksdagen

Raimo Pärssinen, ordförande i svensk-finska föreningen i riksdagen

Play

Den finska föreningen från Sveriges riksdag gjorde ett besök på förskolan Pikku Erkki i Eskilstuna. De var där för att titta på ett exempel hur man arbetar med finskt förvaltningsområde.

Tv-Eskilstuna var där och bevakade det hela.

Hans Ekström (S), riksdagsman från Eskilstuna var med och han förklarar att med finskt förvaltningsområde menas att man på olika sätt försöker stärka den finska befolkningens rättigheter inom t ex barn- och äldreomsorg och i kontakt med myndigheter.

Eskilstuna har en stor del invånare som har finsk bakgrund, ungefär 20% av befolkningen.

Eskilstuna ligger i framkant när de gäller dessa frågor och det på grund av att man arbetat med detta politiskt. De har förutom förskolan för finska barn besökt ett äldreboende med finskättade Eskilstunabor för att se hur de arbetar, säger Hans Ekström.

Raimo Pärssinen, ordförande i svensk-finska föreningen i riksdagen. Det var han som bildade föreningen i riksdagen 2008 och de har ca 40 medlemmar, både ledamöter och anställda. De jobbar för att främja det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland. Sedan 2010 är Eskilstuna ett finskt förvaltningsområde och det innebär bl a att man erbjuder den finska minoriteten kommunal service på det finska språket. De åker runt och besöker kommuner som har finskt förvaltningsområde och de väljer att besöka Eskilstuna först eftersom att Eskilstuna är bäst i Sverige på detta. Deras mål är att fler kommuner skall gå in i förvaltning och för det behövs politisk kraft och vilja. Målet innebär även att barnen skall kunna tala sitt eget språk som små och de äldre skall få tillgång till finsktalande personal på äldreboenden.

Raili Kujala, förskolechef på Pikku Erkki, berättar att förskolan är tvåspråkig. Förskolan är avsedd för barn mellan ett och fem år och den grundades 1994. Man bedriver verksamheten på finska men målet är att barnen skall bli tvåspråkiga, säger Raili Kujala.

Skribent: Lars Jonsson
Foto: Bo Karp
Reporter: Anna Maria Lindqvist Arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *