Ola Wiktorsson, förbundschef för RAR i Sörmland, gästade Radio och Tv-Eskilstuna

Ola Wiktorsson, förbundschef för RAR i Sörmland, gästade Radio och Tv-Eskilstuna

Play

Ola Wiktorsson, förbundschef för samordningsförbundet RAR i Sörmland, var gäst hos Radio- och Tv-Eskilstuna. RARs uppdrag är att bistå; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och vården via samverkan.

RAR står för; rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser.

Samordningsförbundet bildades 2005 och då började man med att finansiera lokala rehabiliteringsprojekt, insatser som riktades direkt till individer. Successivt har man styrt om och arbetar mer strukturellt och vänder sig mer åt organisationerna och försöker att identifiera och utveckla processer och flöden mellan organisationerna. Det gäller att identifiera de grupper som trillar mellan stolarna. Nu vänder man sig särskilt till personer som är sjukskrivna, ungdomar och personer med invandrarbakgrund.

Det finns i Sörmland något som kallas för lokala samverkansgrupper i kommunerna som består av lokala chefer och verksamhetsansvariga i de fyra organisationerna.

Man samverkar även med projekt ISAK som är ett ESF-finansierat projekt där RAR är projektägare. Det är första gången som de är projektägare till ett ESF-finansierat projekt. Det är väldigt stort, brutto, så omsätts 47 miljoner kronor under två och ett halvt år.

Det kommer att vara ungefär 250 individer under perioden som får möjlighet att ta del av insatserna i ISAK. ISAK är ett projekt för människor med utländsk bakgrund som vill integrera sig i samhället och får hjälp av kommunen på olika sätt för att möjliggöra detta. Man samverkar även med Coompanion som arbetar med kooperativ utveckling. Ola säger att Coompanion i Sörmland har den största kompetensen och för tre år sen så fick man kontakt med Coompanion och man finansierar en del av deras verksamhet och får i gengäld hjälp med sitt arbete med sociala företag. TRIS, Tidig rehabilitering i samverkan, samverkar man också med för att kunna hjälpa de som är eller riskerar att bli sjukskrivna. I TRIS fungerar även deras arbete med att supporta myndigheterna i samverkan med varandra. Ciceron är en annan verksamhet där man stödjer och vägleder unga för att förhindra utanförskap.

Genom samverkan mellan organisationerna så utnyttjar man även skattepengarna på ett effektivare sätt säger Ola Wiktorsson från RAR.

Skribent: Lars Jonsson
Foto: Bo Karp
Reporter: Anna Maria Lindqvist Arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *