Lotta Jonsson, ( KD) om ungdomars uppväxtvillkor

Play

Lotta Jonsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Eskilstuna gästade TV- och Radio Eskilstuna för att bl a berätta om barn och ungdomars uppväxtvillkor. Lotta har tidigare arbetat som lärare och behandlingsassistent på akut- och utredningshem. Hon säger att hon vill vara med och förbättra för barnen i Eskilstuna.

Fredagen 8 februari så hade man en presskonferens om att det tillsattes en arbetsmarknadspolitisk beredning. Samtliga partier i kommunen ingick   och de har ett uppdrag där de skall se över insatser som görs i staden för att få ut människor på arbetsmarknaden.

Man har bl a tagit fram ett antal åtgärder som möjliggör idag, på ett bättre sätt att rusta enskilda individer så att de skall kunna komma ut i arbete. Samverkan mellan kommun och näringsliv och alla parter är också viktigt för att se hur man skall göra för att få ut människor på arbetsmarknaden.

Kommunen planerar även ett vägledningscentrum där man kommer att satsa på kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Man satsar även på mångfalden som finns och skall sätta in åtgärder för att kunna få invandrare att lära sig bättre svenska och se över möjligheter att de som vill skall få hjälp med att starta eget. Dessutom satsar man på åtgärder för de  långtidsarbetslösa så att de ej skall behöva gå hemma och inte göra någonting.

Främst är det att samverkan gäller mellan näringslivet, statliga aktörer, föreningsliv och civila samhällsaktörer samt kommunen. När det gäller sociala företag så är det man särskilt vill trycka på,  att de människor som har stått eller står allra längst ifrån arbetsmarknaden får den hjälp och det stöd, att kunna på eget initiativ, starta och driva ett eget företag. Inom elektronikåtervinningen har man ett sådant företag som får stöd av kommunen tillsvidare men det är meningen att det, efter en övergångsperiod, skall mynna ut i att man skall ta över verksamheten helt själv. Det är några av de ämnen som berörs när Lotta Jonsson är gäst hos TV- och Radio Eskilstuna.

Skribent: Lars Jonsson
Foto: Bo Karp
Reporter: Ragnar Smittberg, Anna Maria Lindqvist arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *