Joel Hamberg berättar om Europas första Unescocentrum i Eskilstuna

Joel Hamberg berättar om Europas första Unescocentrum i Eskilstuna

Play

Joel Hamberg, heltidspolitiker för (V) i Eskilstuna och ansvarig för mångfald- och integrationsfrågor samt ordförande i kommunala invandrarrådet var och gästade Tv- och Radio Eskilstuna på Torsdagsförmiddagen. Han berättar att Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Tillsammans med Botkyrka och Malmö har Eskilstuna ingått i ett projekt vars syfte är att skapa en social jämlikhet och en större samverkan med öppen dialog i samhället. Rent konkret innebär det att offentlig förvaltning, alltså kommunen, högskolan, forskarvärlden och det civila samhället samverkar. Det är en plattform som idag saknas, men det vill man ändra på. Att få kunskapsspridning och i framtiden bemöta varandra på ett mer likvärdigt sätt är ett av målen.

Det kommer att bli norra Europas första Unescocentrum som blir en stor kunskapsbas som många kan del av, samt utbyte mellan kommuner. Det blir en bred medlemsbas där bostadsbolaget, föreningen och företaget skall kunna bli medlemmar. Det innebär att man bejakar migration och vill få till den här sammanhållningen. Det finns kunskapsluckor i Sverige, vi har för lite sammanhållning, vi har för lite möten mellan människor och identiteten på den plats man  bor på kanske saknas. De här sakerna vill de fördjupa sig i och skapa sammanhållning. Då är det viktigt att mötas och få en interkulturell dialog. Att mötas innebär även att man inser att vi människor har mer likheter än olikheter oavsett kultur eller religion.

Som ansvarig för integrations- och mångfaldsfrågor så driver han projektet Flyktingguiden tillsammans med ansvarige tjänsteman, Rabie Aldeeb och integrationsstrateg Vedad Begovic. Man har 90 stycken familjer och flyktingguider idag och man jobbar intensivt med det nu. 18 april så kommer man att ha ett stort informationsmöte i stadshusets fullmäktigesal, där de bjuder in allmänheten att få lära sig mer om vad projektet går ut på. De vill att fler personer i Eskilstuna skall bli språkvän som det också kallas, för att människor skall kunna mötas och lära av varandra på ett jämlikt sätt. Man skall gå ut brett på t ex mötesplatser, SFI och överhuvudtaget där människor befinner sig. Det råder ingen brist på människor från andra länder som vill ha en språkvän. Vi svenskar behöver bli lite mer öppna och våga lära känna andra kulturer och religioner, för det är även utvecklande för en själv. Det blir lättare för flyktingar att komma in i det svenska samhället och på så sätt öka chansen t ex att få ett jobb och underlätta i kontakten med myndigheter.  Det kommer att leda till något positivt och motverka segregation, när människor möter människor.

Skribent: Lars JonssonFoto: Bo KarpReporter: Anna Maria Lindqvist Arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *