Flyktingguideverksamheten i Eskilstuna

Flyktingguideverksamheten i Eskilstuna

Play

På Torsdag 18 april, klockan 17:30 – 19:30 kommer Rabie Aldeeb, integrationssekreterare på Eskilstuna kommun, med flera att ha ett diskussionsmöte om att utveckla flyktingguideverksamheten i Eskilstuna och Sörmland på stadshuset angående det pågående arbetet med Flyktingguiden. Det kommer att vara workshops och det kommer att bjudas på förfriskningar.

Tv-Eskilstuna har fått äran att vara med och producera en film som behandlar projektet Flyktingguiden som kommer att premiärvisas på Torsdagens diskussionsmöte.

Att komma till ett nytt land  betyder stora omställningar och man behöver få mycket information för att förstå hur saker och ting i det nya landet är uppbyggda. Nyanländas första tid i Sverige är avgörande för att integrationen ska bli framgångsrik.

Till Sverige kommer det årligen ca 100 000 med invandrarbakgrund. De kommer från olika kulturer.

De har med sig olika värderingar, normer och sociala influenser. De har en identitet som har skapats utifrån det samhälle de tidigare levt i. Orsaken till att man väljer att leva i ett annat land kan variera. Studier, arbetsinvandring och flyktingar är tre vanliga svar till varför man flyttat.

Flyktingguideverksamheten i Eskilstuna innebär frivilligt integrationsarbete med tanken på att integration sker bäst med personlig kontakt.

Nyanlända flyktingar erbjuds en flyktingguide/familj.

Guiderna är svenskar (eller invandrare som är insatta i det svenska samhället). Kontakten mellan flyktingar och flyktingguider erbjuder dels en möjlighet att mötas och umgås och på så vis hjälpa och berika varandra. Man ”matchas” ihop utifrån gemensamma intressen, yrkesbakgrund och önskemål. Män matchas med män, kvinnor med kvinnor familjer med familjer där man tar hänsyn till barnens ålder utifall det är barnfamiljer.

Den som vill bli flyktingguide intervjuas och informeras om vad uppdraget gäller.

Guiden och flyktingen sammanförs vid ett presentationsmöte där även flyktingguidesamordnaren deltar. Därefter sköter flyktingen och guiden den fortsatta kontakten själva.

Kontakten mellan flykting och guide bygger på tre viktiga delar, vilka är : Ömsesidigt utbyte, frivillighet som är en förutsättning för en lyckad kontakt. Samt språkträning då flyktingarna får en chans att praktisera den svenska de lärt sig på SFI. Verksamheten är ideell.

Anmälan: rabie.aldeeb@eskilstuna.se , alt.073 950 41 69

Skribent: Lars Jonsson
Foto: Bo Karp
Reporter: Anna Maria Lindqvist Arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *