Barn frågar politiker!

Play

Nu i veckan fick förskolebarnen på Berga Förskola i Mesta i Eskilstuna möjlighet att träffa kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (s) för att ställa sina frågor till honom.

Berga Förskola bedriver ett arbete för att utveckla formerna för dialog mellan barn och vuxna. Syftet är att stärka barnens rätt till inflytande, både på förskolan och i samhället. Arbetet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), där barnens rätt att uttrycka åsikter i frågor som rör dem är ett av de mest angelägna budskapen. 

 

Nu under hösten har personalen på Berga Förskola börjat utveckla en metod för att barnen ska få ställa sina frågor direkt till ”dem som bestämmer”. Först ut att få svara på barnens frågor var förskolechefen och personal från förskolans restaurang. Nu i veckan fick barnen ställa sina frågor till ”en av dem som bestämmer i Eskilstuna”.

Eskilstuna kommun arbetar på olika sätt för att stärka barnens inflytande och delaktighet, bland annat genom kommunfullmäktiges beslut om att införa så kallade barnhearings. En barnhearing är ett dialogmöte mellan flickor och pojkar, förtroendevalda politiker och tjänstemän i kommunen.

Under 2013 provas två varianter av barnhearing i Eskilstuna kommun, varav denna på Berga Förskola riktar sig till förskolebarn. Ytterligare en barnhearing, för flickor och pojkar i grundskolan, kommer att genomföras i december 2013.

 (I inslaget hör vi bland andra kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (s). Reporter i inslaget: Agneta Dahlgren)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *