Antiryktesnätverk-kväll i Botkyrka.

Antiryktesnätverk-kväll i Botkyrka.

Play

Anna Maria Lindqvist Arrue var i Botkyrka på Tisdagskvällen 19 mars i egenskap av representant för Eskilstuna kommun och som reporter. Det var bl a angående en workshop som behandlade ämnet antiryktesnätverk.

Botkyrka ska tillsammans med Eskilstuna och Malmö skapa ett Unescocentrum. Det innebär att kommuner, civilt samhälle och forskare ska samverka med syftet att skapa social jämlikhet och sammanhållning i ett samhälle med en etniskt och religiöst blandad befolkning.

Hon träffade bl a Helena Rojas som är beteendevetare och uppväxt i Botkyrka och har jobbat med frågor som rör demokrati, interkulturell utveckling och mänskliga rättigheter i tjugo år.

Unescocentrum är en reaktion på att den svenska integrationspolitiken har många luckor. Projektet är partipolitiskt ofärgat och man vill hitta ett sätt att jobba med de här frågorna med en förändrad demografi i Sverige där basen inte har partipolitisk färg. För att fylla luckorna krävs samarbete mellan kommuner, civilt samhälle, forskare mm och frågorna man jobbar med inom Unescocentrumet är; social jämlikhet, sammanhållning och platsidentitet samt interkulturell och interreligiös dialog.

Basen är att människor skall mötas och genom möten så utvecklas samhället. Unescocentrum jobbar med ambitionen att förbättra och förändra livsvillkoren och på så sätt skapa en bättre framtid för deras respektive invånare, tillsammans blir vi starkare, helt enkelt säger Helena Rojas.

Jens Sjöström vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka och Jimmy Baker andre vice orförande i kommunstyrelsen i Botkyrka är med på tillställningen och Jens berättar att ett Unescocentrum för honom innebär  hur man genomför Unescos dagordning och hur alla människor också i realiteten får ett lika värde. Då behöver man ha en plats där man kan träffas för att utbyta erfarenheter, forskningsresultat och se över hur arbetet fungerar ute på fältet.

Botkyrka ska dra igång ett antiryktesnätverk och Jimmy Baker sitter med i Botkyrka kommuns demokratiberedning och det är där som arbetet med att starta upp ett Unescocentrum i Sverige börjat.

Jimmy Baker och Jens Sjöström tillhör (M) respektive (S) men har nu som gemensamt mål att samarbeta med Unescocentrum och kan då förbise eventuella partipolitiska skiljaktigheter.

Antiryktesnätverk ska jobba med att motverka spridningen av fördomar och bilder på varandra. Många gånger så sprids dessa rykten pga att någon anser sig ha något att tjäna på att ryktet sprids och när det blir hårdare tider så ställs olika grupper i samhället emot varandra och då sprids rykten för att få en bättre position själv.

Därför är det viktigt att människor har korrekt information och att inte sätta individer mot varandra utan att det handlar om hur man bygger ett starkt, hållbart samhälle, där man har jämlikheten i fokus och att alla har ett lika värde i realiteten.

Skribent: Lars Jonsson
Foto: Vedad Begovic
Reporter: Anna Maria Lindqvist Arrue

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *